PRAWO ANTYMONOPOLOWE

O MNIE

Nazywam się Nina Perska. Zajmuję się prawem antymonopolowym. Jestem radcą prawnym. Ukończyłam niemieckie i polskie studia prawnicze (Master of German and Polish Law), a następnie aplikację radcowską. Jestem członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Specjalizuję się w publicznym prawie konkurencji. Zajmuję się wszystkimi rodzajami spraw, które leżą w kompetencji UOKiK, za wyjątkiem pomocy publicznej.

Doradzam przedsiębiorcom, jak dostosować ich bieżącą działalność do wymogów przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, kontroluję umowy (w tym dystrybucyjne) i inne porozumienia między przedsiębiorcami, koordynuję politykę rynkową dominantów, zgłaszam koncentracje, reprezentuję w postępowaniach przed Prezesem UOKiK oraz SOKiK, prowadzę szkolenia w ramach programów compliance.

Zaczynałam w UOKiK – tu prowadziłam postępowania we wszystkich kategoriach spraw związanych z ochroną konkurencji i konsumentów, tj. koncentracyjne, dotyczące niedozwolonych porozumień między przedsiębiorcami, nadużywania pozycji dominującej oraz naruszania zbiorowych interesów konsumentów.

Później pracowałam w dużych kancelariach. Zajmowałam się tymi samymi kwestiami, tyle, że już nie w interesie publicznym, a na rzecz przedsiębiorców i występowałam w ich imieniu przed Prezesem UOKiK i SOKiK.

Doradzam, jak dostosować do wymogów prawa konkurencji:

kooperacje i koncentracje firm

modele dystrybucji

politykę rynkową dominantów

politykę konsumencką

 

OBSZARY DORADZTWA

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów

Prawo konkurencji jest istotne dla każdego przedsiębiorcy, towarzyszy bowiem wszystkim formom aktywności rynkowej. Formalne i nieformalne porozumienia między przedsiębiorcami, umowy handlowe, kontakty z konkurentami, polityka konsumencka, kooperacje i koncentracje firm – każdy z tych  aspektów wymaga dostosowania do reguł dyktowanych przepisami służącymi ochronie wolnego rynku i jego uczestników. Nieznajomość zasad prawa antymonopolowego nie zwalnia w żadnej mierze z odpowiedzialności za ich naruszenie.

Dowiedz się więcej

Prawo antymonopolowe jest skomplikowaną niszową dziedziną

Jak więc rozwijać skrzydła, zdobywać kolejne udziały rynkowe i nie narażać się jednocześnie na złamanie reguł prawa antymonopolowego, którego konsekwencją są dotkliwe kary pieniężne?

Koncentracje

Jeżeli jako przedsiębiorcy planujecie Państwo nabyć udziały w innej firmie albo jej zorganizowaną część, połączyć się z innym przedsiębiorcą, założyć ze wspólnikiem spółkę lub przekształcić już istniejącą, sprawdźcie, czy planowana operacja nie stanowi koncentracji w świetle prawa konkurencji i nie wymaga uzyskania zgody Prezesa UOKiK. Za dokonanie koncentracji bez wymaganej zgody organu antymonopolowego grożą sankcje m.in. finansowe dla przedsiębiorcy, a także odrębnie dla osób nim kierujących lub zarządzających.

Dowiedz się więcej

Porozumienia ograniczające konkurencję

Porozumieniami w rozumieniu przepisów antymonopolowych są nie tylko sformalizowane umowy  ale także wszelkiego typu nieformalne uzgodnienia czy praktyki między przedsiębiorcami. Stanowią one tym samym podstawę działalności każdego uczestnika rynku – czy to w formie pionowych umów z dostawcami lub odbiorcami towarów i usług, czy poziomych porozumień kooperacyjnych czy też po prostu jako praktyki wynikające z mniej lub bardziej formalnych kontaktów z konkurentami i innymi uczestnikami gry rynkowej.

Dowiedz się więcej

Nadużywanie pozycji dominującej

Domniemywa się, że przedsiębiorca posiada pozycję dominującą przy ponad 40%-owym udziale rynkowym. Posiadanie pozycji dominującej nie jest zakazane, dominanci podlegają natomiast szczególnym obostrzeniom wynikającym z zakazu nadużywania pozycji dominującej. Należą do nich np. zakaz dyskryminacji czy stosowania drapieżnej polityki cenowej.

Dowiedz się więcej

ZIK - zbiorowe interesy konsumentów

Zbiorowe interesy konsumentów chronione są w interesie publicznym przez organ antymonopolowy. Ich naruszenie zagrożone jest takimi samymi karami dla przedsiębiorcy jak stosowanie praktyk ograniczających konkurencję takich jak kartele, nielegalne koncentracje czy nadużywanie pozycji dominującej.

Dowiedz się więcej

Sposobem na zabezpieczenie firmy jest

wdrożenie programu zgodności z prawem antymonopolowym

 COMPLIANCE

Compliance

Sposobem na zabezpieczenie firmy przed naruszeniami prawa ochrony konkurencji i konsumentów jest wdrożenie programu zgodności z prawem antymonopolowym – compliance. Compliance Management System jest normą i ugruntowaną praktyką w przypadku dużych firm, będących częścią międzynarodowych grup kapitałowych. U mniejszych przedsiębiorców świadomość prawa konkurencji i osobistej odpowiedzialności za jego naruszenia jest już niestety niewysoka. Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wprowadziła przepisy przewidujące indywidualne kary finansowe w wysokości do 2 mln zł dla osób zajmujących stanowiska kierownicze i zarządzające za naruszenia prawa konkurencji przez przedsiębiorstwo.

Dowiedz się więcej

Polnisches Kartellrecht

Fusionskontrolle in Polen

Den deutschsprachigen Mandanten biete ich fachliche Rechtsberatung in deutscher Sprache an.

Nina Perska, Rechtsanwalt, L.L.M.

Kartellrecht und Fusionskontrolle in Polen

Den deutschsprachigen Mandanten biete ich fachliche Beratung im Bereich des polnischen Kartellrechts und der Fusionskontrolle in Polen in deutscher Sprache an.

Ich bin Rechtsanwalt, ehemaliger Beamte der polnischen Kartellbehörde und langjähriger Unternehmensberater, spezialisiert im Kartellrecht.

Zu meinen Kompetenzen als Kartellbeamter gehörte Fusionskontrolle, Kartellverfolgung, Miβbrauchsverfahren sowie Verbraucherschutz. In demselben Spektrum des Kartell – und Fusionskontrollrechts bin ich seit vielen Jahren als Unternehmensberater und Prozeβführer tätig.

Als Rechtsanwalt stehe ich in allen Fragen der kartellrechtskonformen Marktpolitik zur Verfgung. Ich prüfe die Zusammenschlussvorhaben hinsichtlich der Anmeldepflicht bei dem polnischen Kartellamt und führe die Fusionsanmeldungen durch. Ich vertrete die Unternehmen in allen Typen von öffentlich-rechtlichen Verfahren vor dem Kartellamt sowie vor dem Kartellgericht.

Sollten Sie Fragen zum polnischen Kartellrecht oder zur Zusammenschlusskontrolle in Polen haben, helfe ich Ihnen gerne. Stellen Sie bitte die Frage in dem Kontaktformular darunter oder direkt per email: nina.perska@doradztwoantymonopolowe.pl.

KONTAKT

 

Nina Perska

tel.: (+48) 515 821 773

ul. Potrzebna 9 lok. 15, 02-448 Warszawa (wejście od ulicy Ciszewskiej)

Zapraszam do skorzystania z formularza kontaktowego lub kontaktu bezpośrednio na email:

nina.perska@doradztwoantymonopolowe.pl

 

 

 

 

 

 

 

Dla przedsiębiorców o prawie konkurencji

Skocz do góry